Bursa 2 Şubesi

Eğitimcilerin beklentilerinin karşılanması geleceğimizin garantisidir

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, eğitimin verimliliğinin ve niteliğinin, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olduğunu ifade ederek, “Öğretmenin başarısını artıracak unsurlar, rahat çalışma ortamına, mesleği cazip hâle getirecek hak ve imkânlara bağlıdır. Bu nedenle, eğitimcilerin maddi kazanım ve imkânları artırılmalı, meslek kanunu öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içeriğe kavuşturulmalıdır. Sendika olarak, bunun gerçekleşmesi için çalışıyor, mücadele veriyoruz” dedi.

Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir-Sen Erzurum 2 No’lu Şube’nin Karayazı’da düzenlediği Öğretmen Buluşması’na katılarak, eğitim gündemine ve sendikal çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hak, emek, özgürlük mücadelesi veren bir sendika olduklarını vurgulayan Kolukısa, “30 yıldır süren mücadelemizle yüz binlerin sesi, çözümlerin adresi olduk. Harcadığımız çaba, verdiğimiz mücadeleyle angaryaya son verilerek nöbete ücret ödenmesini, sınav ücretlerinde adaletsizliğin son bulmasını, kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesini, 3600 ek göstergenin çıkmasını, birçok eksiğine rağmen öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hayata geçirilmesini sağladık. Ülkemizin bugün ulaştığı demokratik birçok kazanımda, yeni hakların kazanılmasında, yasakların kaldırılmasında, özgürlük alanlarının genişletilmesinde örgütlü mücadelemizin payı büyüktür” şeklinde konuştu.

Uzun süredir eğitim çalışanlarının gündemini meşgul eden Öğretmenlik Meslek Kanunu’na da değinen Kolukısa, kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva eden kanunun içeriğinin zenginleştirilmesi için çalıştıklarını kaydederek, “Kanun, mevcut hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamamaktadır. Meslek kanununun adına yakışır şekilde bir içeriğe kavuşturulması için mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istediklerini dile getiren Kolukısa, “Sendika olarak, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi istihdam biçimlerine karşıyız. Bu tür uygulamalara son verilerek atamalar kadrolu yapılmalıdır. İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi dayatmalar sona erdirilmeli, söz konusu bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşvikler verilmeli; öğretmenleri motive ve teşvik edecek, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirecek bir sistem hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

Şükrü Kolukısa, Erzurum 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Karataş ile birlikte, Erzurum 1 No’lu Şube’yi ziyaret ederek, Başkan Hüsrev Yaşa ve Yönetim Kurulu üyeleriyle üniversite çalışanlarının gündemini değerlendirdi, sorunların çözümüne ilişkin önerileri görüştü.

Kolukısa, programı kapsamında okul ziyaretlerinde de bulunarak, eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi.