Bursa 2 Şubesi

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI BURSA 2 NO’LU ŞUBESİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

BURSA 2 NO’LU ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Bursa 2 No’lu Şubesi 3.  Olağan Genel Kurulu, 21.10.2022 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Nilüfer / BURSA adresinde bulunan M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde aşağıdaki gündem ile 10.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 22.10.2022 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

 

                                                                                          

 

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
 3. Divanın oluşması
 4. Divanın gündemi okuması
 5. Açılış Konuşması
 6. Protokol konuşmaları
 7. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
 8. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 9. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
 10. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış