Bursa Uludağ Üniversitesi'nde son dönemde yaşanan atama kararları ile ilgili açıklama


633 | 11.03.2019
| |

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Vicdan Yaralayan Atamalar

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde son dönemde yaşanan; üniversitemiz çalışma barışı ve huzurunu hiçe sayan atamalar ve görevlendirmeler, kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Kurumumuza yıllarını vermiş, liyakat ve ehliyet sahibi tecrübeli çalışanlar bir kenara itilmekte, hor görülmektedir. Bu atamalar; Adalet, Liyakat ve Hakkaniyetten uzaktır.

Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilen ve yıllardır üstlenmiş oldukları görevleri layığı ile fedakârca yürüten birçok fakülte, meslek yüksekokulu, enstitü sekreteri ile daire başkanı ve şube müdür vekili çalışanlarımızın en ciddi problemi olan “vekâlet” sorununun çözülmesi beklenirken; hülle ihtiva eden, hangi ilişki ağı ve hangi minval üzere gerçekleştiği belli olmayan atamalar yapılmaktadır.

Geldikleri kurumda memur iken, kurumsal tecrübe ve atandıkları görevleri ile ilgili kişisel birikimi olmadan üniversitemiz fakülte, meslek yüksekokul ve enstitü sekreteri olan bu kişiler, ehliyet sahibi olmadan kariyer sahibi olmaktadırlar.

Yapılan bu atama ve görevlendirmelerle mevcut üniversite çalışanlarının ufku karartılmakta, emekleri hor görülmekte ve şahsen rencide edilmektedirler. Geleceğe yönelik kariyer planları yapamayan çalışanlar, idari bir kısırdöngünün içine hapsolmaktadırlar.

Akademik ilan ve alımlarda bölüm, dekanlık ya da müdürlük görüşlerine önem verilmemektedir. Anabilim dallarına farklı alanlardan görevlendirmeler yapılmakta, ihtiyacı olan bölümlere öğretim üyesi alınmadığı için bölümlerin kapanmasına ya da bölümlere öğrenci alınamamasına sebep olunmaktadır. Akademik birimlerde “dış besleme” olarak adlandırılan akademisyen atamaları ile üniversitemizin genç, yetişmiş ve nitelikli akademik birikimi görmezden gelinmekte, heba edilmektedir.

Dikkatle incelendiğinde, üniversitemizde yapılan atamalar ve görevlendirmeler ile kurumun hangi eksikliğinin giderildiği, hangi sorununa çare bulunduğu asla anlaşılamamaktadır.

Şüphesiz ki, rektörlük makamı atamalar ve görevlendirmeler konusunda yetki sahibidir. Ancak bu yetkinin kullanımı kariyer, liyakat ve adalet ilkelerine uygun olmalıdır. 

Aksi halde yetki kullanılmış ama asla hak ve adalet yerini bulmuş olamaz!

Üniversitemiz, personel rejiminin temellerini; liyakat ve kariyer ilkelerine bağlı kalarak değerlendirmelidir. Hak ve adaletin, tüm çalışanları kuşatacak şekilde tesis edilmesini sağlamak ve uygulamak üniversite yönetiminin en asli hedefi olmalıdır.

Üniversitemizin geleceğinin inşası ancak bu hedeflerle mümkündür.

 

                                                                                      Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Erkan SUVEYDAS

                                                                                               Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top