'Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şûrası' sonuç bildirgesi


304 | 25.02.2019
| |

Memur-Sen Konfederasyonu, “Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şûrası”nı gerçekleştirdi. Şûranın sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde, “Demokratik, sosyal, hukuk devleti niteliğinin önemsendiğini ve öncelendiğini kamu personel sistemi tarafında hem vurgulamanın hem de ispatlamanın en kolay ve kesin yolu, kamuda istihdam politikasının kadrolu ve güvenceli istihdam olarak benimsenmesi ve sözleşmeli personel rejiminin oldukça istisnai hâllerde ve sınırlı sayıda uygulanması kararının deklaresidir. Bu kapsamda, belirli bir süre sözleşmeli personel olarak görev yapma ve sonrasında kadroya alınma (3+1, 4+1, 6+1 gibi) yöntemlerden vazgeçilmeli ve sözleşmeli personel istihdamı bütünüyle terk edilmeli, mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak düzenleme ivedilikle hayata geçirilmeli” ifadelerine yer verildi.

Genel Başkan Ali Yalçın’ın açılış konuşmasının ardından, hizmet kollarının çalıştay raporlarına ilişkin sunum yapıldı. Daha sonra, farklı salonlarda iki gün boyunca süren komisyon çalışmalarının son hâlinin verildiği tespit toplantıları yapıldı. Son olarak, Memur-Sen Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, sonuç bildirgesini ilan etti. Bildirgede, kamu personel sisteminde güvencenin, sadece personele ait bir kazanım ve hak olarak değil, doğrudan devletin egemenliğine ve gücüne yönelik bir sonuç olarak ele ve dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Sonuç bildirgesinde, “Bizler, Türkiye’nin gücünün, tarihinin konu insan, insan onuru ve hakları olduğunda sahip olduğu medeniyet hassasiyetinin güvencesiz istihdamı kamuda terk etmeyi gerekli ve mümkün kıldığını biliyoruz. Bizler, Türkiye’nin kamu maliyesiyle, fikri ve inanç birikimiyle sözleşmeli personelin sorunlarını çözmeye de en kısa süre içerisinde mevcut sözleşmeli personeli istekleri hâlinde kadroya geçirmeye de yeteceğine inanıyoruz” denildi.

Sonuç Bildirgesi için tıklayınız

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top