Bursa 2 Şubesi

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılında

98 yıl önce, cesaretle yaşamayanın esaretle öleceği hakikatinin bilincinde olarak Malazgirt’ten Çanakkale’ye ve İstiklal Harbi’ne kadar millî egemenliğini savaş meydanlarında dünyaya ilan etmiş olan milletimiz, millet iradesine dayanan Cumhuriyet ile yeni devletini kurmuştur.

29 Ekim, yediden yetmişe milletimizin sindirilmez, esir edilmez ruhu, varoluş kudret ve kararlılığıdır. Cumhuriyet, milletimizin aynı inanç ve amaç için, aynı duygu ile birlikte hür ve bağımsız yaşama iradesi, başarma iddiasıdır. Milletin egemenliği, özgürlüğün, istiklalin, kardeşliğin, adaletin, hukukun, demokrasinin, barışın egemenliğidir.

Emperyalist zulme karşı evrensel adaletin ve özgürlüğün mekânı olan bu topraklarda kurulan Cumhuriyet, cumhur iradesinden güç ve ilham alarak teşekkül etmiş, güçlenmiştir. İnsanların özgür iradesine ve inancına dayanmayan hiçbir güç, hiçbir işgal ve vesayet düzeni, bu topraklarda tutunamadı, tutunamaz. Saldırgan zorbalar, vesayetçi işgalciler, er veya geç bağrında medeniyetler yeşeren bu topraklarda tarihin çukuruna gömülmüştür.

Günümüzde havada, karada, denizde egemenlik hakkımızı tehdit ve tahdit ederek bizi kendi çizdikleri alanlara mahkûm etmek isteyenler, özgürlüğün sınırının olmadığını, milletimizin haksızlığa asla tahammül etmediğini, etmeyeceğini ve rıza göstermeyeceğini bilmelidir. 15 Temmuz ihanet ve işgal girişimine karşı verilen destansı direniş, İstiklal Harbi’ni sürdüren ruhun bugün de bu millete canlılık, dirilik vermeye devam ettiğini göstermiştir.

Dünümüzü olduğu gibi bugünümüzü ve yarınımızı sağlam temeller üzerine inşa edecek kuvvetin birlik ve beraberliğimiz olduğunun bilinciyle ülkesi ve devleti ile millet iradesini her alanda yeni başarı ve zaferlerle buluşturmalıyız. Her türlü zihnî işgal ve kuşatmayı kırarak kurumsal başarıları ilimde, sanatta, teknolojide, demokraside, ekonomide, özetle hayatın her alanında sürdürmek için daha çok çalışmalı, çaba harcamalıyız. Millî iradenin bir kez daha güncellenen zaferini akılla, bilimle, sanatla tüm dünyaya özellikle mazlum ve mağdur milletlere örnek ve ilham olacak şekilde taçlandırmalıyız.

Devlet ve millet olarak, insanlığı kuşatan bu küresel iletişim ve etkileşim çağında, tarihsel sorumluluk ve ait olduğumuz medeniyetin duyarlılığıyla, bütün insanlarda yeni bir bilinç uyandırmanın gayreti içinde olmayı sürdürmeliyiz. Bu bilinç, devlet ve millet bütünlüğünün sağladığı enerji ve sinerjiyle diplomaside, kültürde, ekonomide, kardeşlikte, dayanışmada ve bütün bu amaçların tahakkuku için evvela eğitimde başarmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılında, vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için mücadele edenleri, can veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor; ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya özgürlüklerin, kardeşliğin, huzur ve barış ikliminin hâkim olmasını temenni ediyoruz.